Object

Title: Elementy procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych

Title in english:

Elements of Non-Governmental Organizations’ development strategy creation process

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 123-136

Abstrakt:

Organizacje pozarządowe (NGOs − Non-Governmental Organisations) są ważnym ogniwem w procesie rozwoju lokalnego. Mają wpływ na aktywizowanie społeczności lokalnej; stanowią naturalne narzędzie realizacji endogenicznych projektów rozwojowych. Strategie rozwoju tych organizacji wskazują najważniejsze zadania do realizacji w kolejnych latach. Celem opracowania jest określenie i charakterystyka elementów, etapów procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT oraz kluczowych celów strategicznych, na przykładzie wybranych organizacji powiatów dzierżoniowskiego i złotoryjskiego. Analiza dziesięciu organizacji pozarządowych powstała na podstawie procesu doradczego przeprowadzonego w latach 2012-2014. Wykorzystanymi metodami badawczymi były kwerenda literatury oraz obserwacja jawna. Ponadto pod uwagę wzięto warsztaty strategiczne i wizyty studyjne (w siedzibach poszczególnych organizacji pozarządowych). W opracowaniu odniesiono się również do listy bloków tematycznych zrealizowanych na rzecz NGO

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:31562

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information