Object structure
Title:

Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp. z o.o.

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Business model as a tool of planning and describing the project – case of Electrolux Poland Ltd

Creator:

Drzewiecki, Jakub ; Równicka, Anna

Subject and Keywords:

model biznesu ; model biznesowy ; business model canvas ; zarządzanie projektem ; outsourcing ; business model ; Osterwalder ; project management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 69-79

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu (w ujęciu A. Osterwaldera) jako narzędzia planowania oraz opisu projektu na przykładzie projektu outsourcingowego realizowanego w Electrolux Poland Sp. z o.o. Tekst otwiera syntetyczne omówienie propozycji modelu biznesu według A. Osterwaldera oraz uzasadnienie jej wyboru jako narzędzia planowania i opisu projektu. W dalszej części artykułu omówiono projekt realizowany w przedsiębiorstwie. Artykuł zamyka opis szablonu modelu biznesowego jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu projektami w Electrolux Poland Sp. z o.o. Wskazane w opracowaniu zastosowanie modelu biznesu i szablonu modelu biznesowego (business model canvas) ukazuje potencjał tej koncepcji w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwem jako całością (poziom strategii właścicielskich oraz zarządu), lecz także projektami w organizacji. Opisany przypadek dowodzi, iż koncepcja ta może być bardzo przydatna, w szczególności na etapie planowania projektu, służy również lepszemu (bardziej zrozumiałemu, spójnemu) jego opisowi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: