Object

Title: Zaangażowanie pracowników w ciągłe doskonalenie - studium przypadku

Title in english:

Employees commitment for continuous improvement – case study

Creator:

Trenkner, Małgorzata ; Truszkiewicz, Bartosz

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 149-164

Abstrakt:

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie ideą ciągłego doskonalenia, i to w obszarze zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania. Do skutecznej realizacji tej idei bardzo ważne jest zaangażowanie pracowników w usprawnienia. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów angażowania pracowników w działania usprawniające oraz wskazanie potencjalnych problemów w tym obszarze. Aby osiągnąć tak postawiony cel, przeprowadzono studia literaturowe i przeanalizowano studium przypadku dużego przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży spożywczej. Z analiz wynika, że nie ma ciągłego doskonalenia bez zaangażowanych pracowników, zadaniem menedżerów jest zatem kształtowanie tego zaangażowania. W badanym przedsiębiorstwie podejmuje się wiele działań na rzecz angażowania pracowników w usprawnienia i odnotowuje się liczne korzyści z tego tytułu. Przedsiębiorstwo ma również świadomość negatywnych skutków tych działań. Niekwestionowana jest potrzeba podążania w tym kierunku, jednakże należy to robić z rozmysłem i rozwagą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:31564

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information