Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie w kontekście niestabilności (zmienności) zatrudnienia

Title in english:

Continuous Improvement in an Enterprise in the Context of Employment Instability

Creator:

Trenkner, Małgorzata

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Trenkner, M. (2024). Ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie w kontekście niestabilności (zmienności) zatrudnienia. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 154-163). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Abstrakt:

Idea ciągłego doskonalenia, wpisująca się w nurt problematyki zmiany organizacyjnej, znana jest już od dawna. Jej rozkwit nastąpił dzięki powstaniu i popularyzacji modelu zarządzania TPS (Toyota Production System). Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym w obszarze zatrudnienia) wymagają od organizacji zdolności do przeprowadzania różnorakich zmian i usprawnień. Ciągłe doskonalenie – realizowane głównie przez pracowników i dzięki pracownikom, którzy chcą doskonalić siebie i organizację, w której pracują – coraz częściej musi być realizowane w warunkach niestabilności zatrudnienia. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu niestabilności zatrudnienia na system ciągłego doskonalenia oraz dylematów, przed którymi stają przedsiębiorstwa funkcjonujące w takich warunkach. Przedstawione w opracowaniu spostrzeżenia i refleksje są wynikiem przeglądu literatury, rozmów z praktykami biznesu, informacji pozyskanych podczas badań własnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.11 ; oai:dbc.wroc.pl:126075

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information