Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Spis treści [W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy / pod. red. J. Lichtarski et al.- Wrocław, 2024]

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

s. 163 ; Nota copyright obowiązuje do 30 września 2024 roku. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Od 1 października 2024 roku publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Abstrakt:

Rozdziały monografii stanowią wiązkę połączonych wspólnym mianownikiem refleksji nad miejscem i znaczeniem zmiany w organizacji, a także nad uelastycznieniem jej funkcjonowania, czyli nad kwestiami, które przez wiele lat pracy naukowej Jubilatki stanowiły dominantę Jej dociekań i dokonań. Te­matyka tekstów zebranych w niniejszym tomie odzwierciedla, do pewnego stopnia, rozległość zainteresowań naukowych Profesor Grażyny Osbert-Pociechy. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń, współpracy i znajomości z Panią Profesor przedstawiają swój punkt widzenia na zmiany w organizacji przez pryzmat problemów, którymi się interesują. W książce czytelnik odnajdzie rozważania dotyczące takich zagadnień, jak m.in. : zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako pożądany kierunek zmian – inspiracje odnajdywane; człowiek i zmiana w organizacji procesowej – problemy angażowania się pracowników w doskonalenie procesów; system wartości i wzorce myślenia pokolenia Z w kontekście zdolności organizacji do zmian – wyniki badań; poziomy zmian instytucjonalno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie; antropocentryzm w zarządzaniu wewnętrznym ruchem organizacyjnym; społecznie nieodpowiedzialna zmiana organizacyjna – zarys problemu; ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie w kontekście niestabilności (zmienności) zatrudnienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:126064 ; doi:10.15611/2024.14.7

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information