Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Społecznie nieodpowiedzialna zmiana organizacyjna – zarys problemu

Title in english:

Socially Irresponsible Organizational Change – an Outline of the Problem

Creator:

Sokołowska-Durkalec, Agnieszka ; Jokiel, Maja ; Jokiel, Grzegorz

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Sokołowska-Durkalec, A., Jokiel, M. i Jokiel, G. (2024). Społecznie nieodpowiedzialna zmiana organizacyjna – zarys problemu. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 137-153). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem rozdziału, zainspirowanego wybranymi wątkami badawczymi z bogatego dorobku publikacyjnego prof. dr hab. Grażyny Osbert-Pociechy, jest prezentacja zarysu problemu społecznie nieodpowiedzialnej zmiany organizacyjnej w powiązaniu z wybranymi współczesnymi modelami zarządzania zmianą. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz opisu przypadków jako efektu obserwacji uczestniczącej, w opracowaniu zaprezentowano wybrane elementy struktury pojęciowej społecznie nieodpowiedzialnej zmiany organizacyjnej wraz z syntetycznym opisem współczesnego kontekstu sytuacyjnego tego rodzaju zmiany. Ważnym elementem rozważań jest przedstawienie relacji między społecznie nieodpowiedzialną zmianą a elementami wybranych modeli zarządzania zmianą. Autorzy krytycznie odnoszą się do dominujących w literaturze przedmiotu modeli wprowadzania zmian. Większość z nich jest ich zdaniem nieprzydatna w sytuacji zmiany nieodpowiedzialnej społecznie. Dlatego w rozdziale przedstawiono wybrane autorskie propozycje modeli reakcji na zmianę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.10 ; oai:dbc.wroc.pl:126074

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information