Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Relacja mistrz–uczeń jako podstawa opieki naukowej nad doktorantami przez Profesor Grażynę Osbert-Pociechę

Creator:

Grzesik, Katarzyna ; Moroz, Mirosław

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Grzesik, K. i Moroz, M. (2024). Relacja mistrz–uczeń jako podstawa opieki naukowej nad doktorantami przez Profesor Grażynę Osbert-Pociechę. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 34-44). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Rozdziały monografii stanowią wiązkę połączonych wspólnym mianownikiem refleksji nad miejscem i znaczeniem zmiany w organizacji, a także nad uelastycznieniem jej funkcjonowania, czyli nad kwestiami, które przez wiele lat pracy naukowej Jubilatki stanowiły dominantę Jej dociekań i dokonań. Te­matyka tekstów zebranych w niniejszym tomie odzwierciedla, do pewnego stopnia, rozległość zainteresowań naukowych Profesor Grażyny Osbert-Pociechy. Autorzy na podstawie własnych doświadczeń, współpracy i znajomości z Panią Profesor przedstawiają swój punkt widzenia na zmiany w organizacji przez pryzmat problemów, którymi się interesują. W książce czytelnik odnajdzie rozważania dotyczące takich zagadnień, jak m.in. : zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako pożądany kierunek zmian – inspiracje odnajdywane; człowiek i zmiana w organizacji procesowej – problemy angażowania się pracowników w doskonalenie procesów; system wartości i wzorce myślenia pokolenia Z w kontekście zdolności organizacji do zmian – wyniki badań; poziomy zmian instytucjonalno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie; antropocentryzm w zarządzaniu wewnętrznym ruchem organizacyjnym; społecznie nieodpowiedzialna zmiana organizacyjna – zarys problemu; ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie w kontekście niestabilności (zmienności) zatrudnienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.02 ; oai:dbc.wroc.pl:126066

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information