Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako pożądany kierunek zmian – inspiracje odnajdywane w dorobku Profesor Grażyny Osbert-Pociechy

Title in english:

Sustainable Human Resource Management as an Expected Direction of Changes in Scientific Achivements of Professor Grażyna Osbert-Pociecha

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika ; Zając, Czesław

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Bąk-Grabowska, D. i Zając, C. (2024). Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako pożądany kierunek zmian – inspiracje odnajdywane w dorobku Profesor Grażyny Osbert-Pociechy, W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 47-57). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W opracowaniu poddano analizie dorobek prof. Grażyny Osbert-Pociechy, uwzględniając opracowania opublikowane po 2012 r. Analizę ukierunkowano na identyfikację ujęć związanych z koncepcją Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZZL), uwzględniając ponadto szerszą perspektywę idei Zrównoważonego Rozwoju (ZR). Przedstawiono przy tym istotę i założenia ZZZL, wyodrębniając wymiary: strategiczny, ekologiczny, socjologiczny i psychologiczny. W analizowanym dorobku Autorki wyraźnie uwidaczniało się przede wszystkim ujmowanie perspektyw ekonomicznej i społecznej, a w najnowszych publikacjach również środowiskowej. Jako wynik analizy wyodrębniono 6 wątków w dorobku Autorki, takich jak: 1) pokora w zarządzaniu; 2) energia organizacji; 3) ghosting; 4) zarządzanie zmianami/innowacjami; 5) rola i udział kobiet w zarządzaniu; 6) relacja między teorią a praktyką.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.03 ; oai:dbc.wroc.pl:126067

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information