Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Człowiek i zmiana w organizacji procesowej. Problemy angażowania się pracowników w doskonalenie procesów

Title in english:

People and Change in a Process Organisation. Problems of Employee Engagement in Business Process Improvement

Creator:

Brajer-Marczak, Renata ; Nowosielski, Stanisław

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Brajer-Marczak, R. i Nowosielski, S. (2024). Człowiek i zmiana w organizacji procesowej. Problemy angażowania się pracowników w doskonalenie procesów. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 58-72). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Doskonaleniu procesów biznesowych towarzyszy wprowadzanie wielu zmian o różnym charakterze. Zdolność do zmian jest moderowana przez wiele czynników dotyczących zasobów finansowych, informacyjnych i technicznych. Jednak w dużej mierze jest ona determinowana czynnikami „miękkimi”, związanymi z cechami i zachowaniami ludzi na różnych stanowiskach. Celem rozdziału jest określenie zakresu angażowania się pracowników w doskonalenie procesów biznesowych, a także wskazanie czynników stymulujących i hamujących to zaangażowanie. Na podstawie wyników studiów literaturowych i własnych badań empirycznych stwierdzono, że ważna jest analiza aktywności całego układu powiązanych w organizacji procesowej stanowisk i ról, począwszy od dyrektora, odpowiedzialnego za procesy, poprzez właściciela procesu, analityków, inżynierów procesu itp., a skończywszy na pracownikach, angażujących się w doskonalenie procesów. Budowanie zaangażowania pracowników do doskonalenia procesów, to ciąg powiązanych ze sobą zadań, na różnych szczeblach zarządzania organizacją.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.04 ; oai:dbc.wroc.pl:126068

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information