Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: System wartości i wzorce myślenia pokolenia Z w kontekście zdolności organizacji do zmian – wyniki badań

Title in english:

The Value System and Thinking Patterns of Generation Z in the Context of an Organization’s Ability to Change – Research Findings

Creator:

Kwiecińska, Monika ; Teneta, Dorota

Contributor:

Lichtarski, Jan. Redakcja ; Nowosielski, Stanisław. Redakcja ; Zając, Czesław. Redakcja

Description:

Kwiecińska, M. i Teneta, D. (2024). System wartości i wzorce myślenia pokolenia Z w kontekście zdolności organizacji do zmian – wyniki badań. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, C. Zając (red.), W kręgu zmiany organizacyjnej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Grażyny Osbert-Pociechy (s. 83-95). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Głównymi celami rozdziału były diagnoza i ocena systemu wartości i wzorców myślenia pokolenia Z w odniesieniu do zdolności organizacji do zmian. Badania empiryczne przeprowadzono w latach 2019–2022 z wykorzystaniem podejścia ilościowego. Zastosowano metodę ankietową typu CAWI, z wykorzystaniem testu psychometrycznego MindSonar. Respondentami byli przedstawiciele pokolenia Z będący studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na podstawie badań stwierdzono, że przedstawiciele pokolenia Z są jedną z najbardziej różnorodnych grup pokoleniowych. Ocena ich systemu wartości i wzorców myślenia, w kontekście zdolności organizacji do zmian, jest niejednoznaczna. Z jednej strony ich nonkonformizm, chęć ciągłego uczenia się, potrzeba osiągnięć i wewnętrzne poczucie kontroli będą wzmacniać zdolność organizacji do zmian, z drugiej, zdiagnozowana reaktywność tego pokolenia może tę zdolność osłabiać.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2024.14.7.06 ; oai:dbc.wroc.pl:126070

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information