Object

Title: Model czynnikowy drugiego stopnia jakości informacji rynkowych

Title in english:

Second-order factor model of market information quality

Creator:

Dąbrowski, Dariusz

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 58-68

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie modelu pomiarowego jakości informacji rynkowych jako modelu czynnikowego drugiego rzędu. Do otrzymania tego modelu użyto konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Uzasadnienie utworzenia modelu drugiego stopnia stanowiło wysokie skorelowanie czterech, pierwotnie założonych, czynników w modelu pomiarowym pierwszego rzędu oraz przesłanki merytoryczne. Rozpatrywane czynniki pierwszego rzędu to rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność informacji. W artykule wykorzystano własne dane dotyczące projektów nowych produktów, w których mierzono rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność dostępnych informacji rynkowych w trakcie wdrażania produktów. Dane pochodziły z próby wylosowanej z krajowej populacji przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Otrzymano jeden ogólny czynnik drugiego rzędu – jakość informacji – który wyjaśnia wysokie korelacje między czterema czynnikami pierwszego rzędu. Wynikowy model miał akceptowalny poziom dopasowania do danych oraz istotne i wysokie ładunki czynnikowe tak pierwszego, jak i drugiego stopnia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:31556

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information