Object

Title: Kulturowe recepty na sukces w warunkach kryzysu na przykładzie firm inwestycyjnych

Title in english:

Cultural Recipe of Success in Crisis on the Basis of Investment Companies

Creator:

Miklaszewski, Lech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 255-268

Abstrakt:

Artykuł podnosi problematykę roli kultury organizacyjnej w determinowaniu sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysowych. Diagnozie i analizie poddano kultury organizacyjne dwóch firm inwestycyjnych różniących się między sobą charakterystyką organizacyjną, rynkiem, na którym działają, oraz pojmowaniem sukcesu. Poszczególne kultury organizacyjne poddano także ocenie pod kątem nadawania przez nie sensu, kierunku działań i mobilizacji w pokonywaniu kryzysu. Do diagnozy kultur organizacyjnych wykorzystano model wartości konkurujących.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121795

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information