Object

Title: Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

Title in english:

Debt of Lower Silesian Voivodeship Communes in the Light of the Amended Law on Public Finance

Creator:

Łękawa, Zofia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 183-194

Abstrakt:

Dążąc do zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego zdolności wykonywania powierzonych zadań, polskie normy prawne dopuszczają finansowanie długiem zarówno działalności inwestycyjnej, jak i bieżącego deficytu jednostki. Jednocześnie w celu ochrony przed konsekwencjami nadmiernego korzystania z długu ustawodawca ogranicza możliwość zaciągania zobowiązań m.in. przez ustalenie limitów zadłużenia. W artykule przedstawiono konstrukcję nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który będzie obowiązywał od 2014 r. Odniesieniem dla nowych regulacji są aktualnie obowiązujące limity. Celem niniejszego artykułu jest ocena stanu zadłużenia gmin województwa dolnośląskiego w latach 2004-2009 oraz analiza możliwości zadłużania się gmin po wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118609

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information