Object

Title: Rating jako instrument zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego

Title in english:

Ratings as an Instrument of Local Authority Debt Management

Creator:

Poniatowicz, Marzanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 578-591

Abstrakt:

Obserwowana ostatnio w Polsce wysoka dynamika wzrostu zadłużenia sektora samorządowego powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera problematyka optymalnego zarządzania długiem lokalnym. Jednym ze sposobów określenia zdolności jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zaciąganych zobowiązań finansowych, niestety wciąż mało popularnym w Polsce, jest rating komunalny. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań ekonomicznych związanych z wykorzystaniem tego instrumentu zarządzania długiem przez polskie jednostki samorządu terytorialnego, a także identyfikacja jego podstawowych zalet i wad, zwłaszcza w kontekście specyfiki sektora samorządowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120976

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information