Object

Title: Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Title in english:

Rules for Risk Transfer and Acceptance in Infrastructure Investments

Creator:

Borkowski, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 59-70

Abstrakt:

Ryzyko jest jedną z najważniejszych determinant przesądzających o sukcesie lub porażce projektu inwestycyjnego w infrastrukturze. Możliwość efektywnego rozdziału ryzyka pomiędzy strony kontraktu daje zastosowanie reguł FIDIC. Jednakże reguły te dotyczą jedynie ryzyka związanego bezpośrednio z procesem budowy obiektów infrastrukturalnych. Tymczasem inwestycji infrastrukturalnej towarzyszy też wiele innych rodzajów ryzyka: polityczne, finansowe, personelu, utraty reputacji itd. W artykule dokonano analizy i oceny wszystkich rodzajów ryzyka towarzyszących inwestycji infrastrukturalnej, a następnie zidentyfikowane rodzaje ryzyka przeanalizowano pod kątem zdolności stron kontraktu do zarządzania lub ponoszenia danego ryzyka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73851

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information