Object structure
Title:

Interwencje władz lokalnych jako systemu kształtującego klimat inwestycyjny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Authorities Intervention as the System Shaping the Investment Climate

Creator:

Lizińska, Wiesława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 405-413

Abstrakt:

Głównym celem badań była identyfikacja interwencji władz lokalnych zmierzających do pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz określenie czynników je determinujących. Analizowano wyniki badań ankietowych z 16 gmin woj. warmińsko-mazurskiego (z 78 uczestniczących w badaniach), które potwierdziły wzrost inwestycji zagranicznych na swoim obszarze. Wśród działań władz lokalnych dominują te, których skutkiem było podjęcie decyzji lokalizacyjnej przez inwestorów zagranicznych (55,6%). Osiągnięto to dzięki działaniom o charakterze trwałym (61,5%). Wśród badanych gmin woj. warmińsko-mazurskiego najczęstszymi czynnikami decydującymi o podejmowanych przez władze lokalne działaniach wobec inwestorów zagranicznych była chęć stworzenia dodatkowych możliwości rozwoju (22,4%) oraz świadomego kształtowania kontrolowanego rozwoju (20,7%)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: