Object structure
Title:

Efektywne zarządzanie i racjonalność podejmowania decyzji strategicznych w systemach opartych na controllingu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficient Management and Strategic Decision-Making Rationality in Systems Based on Controlling

Creator:

Wasiak, Iwona ; Karmowska, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 762-773

Abstrakt:

Kondycja finansowa jako źródło informacji na temat obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej firmy wymaga okresowej analizy wyników i kontroli działania. Od wielu lat sposób kontroli i zarządzania jest przedmiotem badań naukowych. Zdefiniowanie celów, wybór właściwego sposobu zarządzania, odpowiedni nadzór w przedsiębiorstwie wraz z rozwojem gospodarki światowej stwarza coraz większe problemy zarządcze. W opracowaniu przedstawiono wady i zalety systemu zarządzania klasycznego oraz zarządzania opartego na controllingu. Wykazano, że zarządzanie oparte na controllingu to skuteczne, wymagające profesjonalizmu, wiarygodne źródło informacji. Przedstawiono również zagrożenia wynikające z nieumiejętnego wykorzystania controllingu, co często przesądza o egzystencji, przyszłości i rozwoju przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: