Object

Title: Ocena alokacji międzyregionalnej środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 przy wykorzystaniu optymalizacji wielokryterialnej

Title in english:

The Assessment of the Interregional Allocation of Polish Rural Development Programme 2007-2013 Funds Using Multiple Criteria Decision Making Analysis

Creator:

Kiryluk-Dryjska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 281-290

Abstrakt:

Celem publikacji jest ocena alokacji międzyregionalnej środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2013. W badaniach zastosowano model optymalizacji wielokryterialnej, uwzględniający zróżnicowanie regionalne potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Za pomocą modelu symulowano międzyregionalną alokację środków finansowych programu. Wyniki symulacji modelowych porównano z alokacją rzeczywistą programu. Uzyskane wyniki wskazują, że rzeczywisty międzyregionalny podział środków finansowych jest zbliżony do modelowego, co świadczy o alokacji zgodnej z punktu widzenia skuteczności wprowadzanych działań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73870

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information