Object structure
Title:

Bariery i możliwości dzierżawy ziemi rolniczej w opiniach dzierżawców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers and Possibilities of Agricultural Properties Leasing in Leasholder Opinions

Creator:

Marks-Bielska, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 446-457

Abstrakt:

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w opracowaniu, było wskazanie szans i ograniczeń w funkcjonowaniu dzierżawy rolniczej. Badania przeprowadzono wśród 451 dzierżawców nieruchomości rolnych. Dzierżawa pozwala rolnikom powiększyć własne gospodarstwo (dla 81,4% był to motyw dzierżawy). Umożliwia też użytkowanie gruntów w pobliżu własnego gospodarstwa (40,6%), a także powiększenie bazy paszowej dla produkcji zwierzęcej (36,4%). Pomimo udogodnień związanych z tą formą użytkowania gruntów Skarbu Państwa nie jest ona wolna od wad. Badani rolnicy jako główną barierę użytkowania dzierżawionego gruntu wskazywali niepewność gospodarowania (95,1% wszystkich dzierżawców i 94,2% dzierżawców od Agencji Nieruchomości Rolnych)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: