Object structure
Title:

Indeks wydajności logistycznej (LPI) jako miernik rozwoju regionów w gospodarce światowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistics Performance Index (LPI) as a Measure of Development of Regions in the World Economy

Creator:

Tundys, Blanka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 736-749

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki raportu Banku Światowego, charakteryzującego wydajność logistyczną regionów w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zmiany struktury handlu i umiędzynarodawianie procesów logistycznych mogą się stać jednym z elementów sprzyjających rozwojowi regionalnemu. Z drugiej strony, dysproporcje przestrzenne, uwarunkowania geopolityczne i społeczne mogą powodować zahamowanie tego typu procesów. Wskaźnik LPI ma służyć jako narzędzie diagnostyczne i porównawcze, przydatny instrument identyfikacji potencjału regionu i wskazanie wąskich gardeł w obszarze logistyki w ujęciu międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: