Object structure
Title:

Unijna polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

EU Policy of Public Support for Small and Medium Enterprises in the Aspect of Rural Development in Poland

Creator:

Wasilewski, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 774-785

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy podstawowych aktów prawnych Unii Europejskiej odnoszących się kwestii wspierania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej przez sektor publiczny. Przedmiotem badań były przede wszystkim regulacje dotyczące możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE w latach 2007- -2013 oraz pojawiające się tendencje w zakresie nowych instrumentów finansowych na rzecz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Celem takiego podejścia było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy stosowane przez unijną politykę gospodarczą instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw uwzględniają specyfikę obszarów wiejskich, oraz określenie wpływu transferu środków publicznych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: