Object

Title: Polityka dotycząca biokomponentów paliw płynnych w Polsce w kontekście uwarunkowań prawnych

Title in english:

Policy Concerning Biocomponents of Liquid Fuels in Poland in the Context of Legal Conditions

Creator:

Bielski, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 48-58

Abstrakt:

Produkcja biopaliw transportowych jest jednym z priorytetów polityki UE. W Polsce i na świecie trwa systematyczny wzrost produkcji biopaliw płynnych I generacji, mimo że są droższe od paliw ropopochodnych, a do ich produkcji wykorzystuje się żywnościowe surowce strategiczne. Konieczne jest systematyczne zwiększanie powierzchni upraw na cele energetyczne, aby sprostać założeniom polityki energetycznej UE. Polskie rolnictwo jest w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na rolnicze surowce energetyczne. W artykule przedstawiono regulacje wynikające z dyrektyw UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących rynku biopaliw transportowych. Ponadto w zarysie przedstawiono projekt zmian prawa krajowego dotyczący systemu wsparcia dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73850

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information