Object

Title: Zadania europejskiego systemu nadzoru finansowego

Title in english:

Tasks of the European System of Financial Supervision

Creator:

Borowiec, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 71-80

Abstrakt:

Ustanowienie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) wzmocniło unijny nadzór nad instytucjami finansowymi. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego jest odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym Unii Europejskiej w celu przyczyniania się do przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności finansowej. Europejski Urząd Nadzoru, odpowiedzialny za nadzór mikroostrożnościowy, dysponuje uprawnieniami do opracowywania projektów standardów technicznych, wydawania wytycznych i zaleceń w celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESNF, wydawania zaleceń określających działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa UE oraz do koordynowania wszelkich działań podejmowanych przez krajowe organy nadzoru w sytuacjach nadzwyczajnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73852

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Zadania europejskiego systemu nadzoru finansowego Jan 21, 2020

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information