Object structure
Title:

Typologia powiatów ziemskich województwa małopolskiego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Typology of Country Districts in Małopolska Voivodeship as Regards the Level of Socio-Economic and Environmental Development

Creator:

Radwan, Andrzej ; Paluch, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 615-624

Abstrakt:

Opracowanie obejmuje analizę oraz ocenę zrównoważenia rozwoju powiatów ziemskich województwa małopolskiego. W analizie wykorzystano zespoły zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących możliwie najpełniej procesy rozwojowe w ujęciu trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Zastosowanie metody PERKALA, należącej do grupy metod bezwzorcowych, pozwoliło na przeprowadzenie rankingu i pogrupowanie obiektów według wartości wskaźników sumarycznych. Badania wykazały, iż między analizowanymi jednostkami występują istotne dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego, o czym świadczą zróżnicowane wartości wyliczonych wskaźników. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne Banku Danych Lokalnych, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie za lata 2004-2008

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: