Object structure
Title:

Analiza strategicznych priorytetów rozwoju gospodarczego Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of the Strategic Priorities of the Economic Development of Poland

Creator:

Pawłowski, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 525-543

Abstrakt:

Współczesna polityka gospodarcza Polski powinna uwzględniać także jej wymiar strategiczny. W poniższym referacie zaprezentowano wyniki zastosowania kilku metod analizy strategicznych priorytetów gospodarczych oraz ich makrootoczenia. Głównymi metodami analitycznymi były: macierz strategicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, ocena według znaczenia instytucji publicznej, ocena intensywności oddziaływania instytucji na realizację celów, ocena wskaźników ilościowych celów dla realizacji trzech priorytetów strategicznego rozwoju Unii Europejskiej i najbardziej prawdopodobny scenariusz oddziaływania makrośrodowiska. Metody strategicznej analizy priorytetów polityki gospodarczej na szczeblu kraju oraz Unii Europejskiej pozwoliły na sformułowanie wniosków końcowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: