Object structure
Title:

Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich na Lubelszczyźnie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Factors Influencing Competitive Advantage of Strategic Groups of Milk Enterprises in Lublin Region

Creator:

Domańska, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 152-163

Abstrakt:

W dzisiejszych warunkach konkurowanie odbywa się na drodze budowania i/lub osiągania przewagi konkurencyjnej, która jest głównym źródłem uzyskiwania lepszych wyników na tle podmiotów konkurencyjnych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania i oceny źródeł syntetycznej przewagi konkurencyjnej grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich na Lubelszczyźnie (określonej na podstawie ich pozycji konkurencyjnej) poprzez identyfikację ich przewag cząstkowych w takich obszarach, jak: pozycja rynkowa, pozycja w zakresie kosztów, potencjał produkcyjny i poziom technologii, potencjał finansowy i rentowność oraz poziom organizacji i zarządzania. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju przedsiębiorstw mleczarskich na Lubelszczyźnie i ich struktury podmiotowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: