Object structure
Title:

Kontrakty wojewódzkie jako instrument rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Voivodeship Contracts as an Instrument of Regional Development with Special Emphasis of Podkarpackie Voivodeship

Creator:

Walenia, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 750-761

Abstrakt:

Kontrakt wojewódzki nie jest doskonałym narzędziem planowania polityki regionalnej, gdyż określa wyłącznie warunki realizacji regionalnego programu operacyjnego, nie uwzględniając sektorowych programów operacyjnych realizowanych w poszczególnych województwach, co nie sprzyja koordynacji polityki rozwoju regionalnego. Wyniki badań potwierdziły, iż kontrakty wojewódzkie dla Podkarpacia nie przyczyniły się w sposób istotny do zwiększenia koncentracji środków publicznych na rozwój regionalny i nie wykształciły trwałych procedur wieloletniego planowania wydatków publicznych w regionie. Wypracowanie takich procedur było utrudnione ze względu na jednoroczność budżetów publicznoprawnych, co powodowało, że zobowiązania zawarte w programach operacyjnych dla Podkarpacia na okres wieloletniego planowania obowiązującego w UE traktowane były deklaratywnie i warunkowo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: