Object structure
Title:

Dylematy polityki ekonomicznej w świetle ustaleń ekonomii eksperymentalnej i neuroekonomii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Policy Dilemmas from the Viewpoint of Experimental Economics and Neuroeconomics

Creator:

Miłaszewicz, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 503-514

Abstrakt:

Prowadzona we współczesnych gospodarkach polityka ekonomiczna opiera się na ustaleniach szkół i kierunków zaliczanych do głównego nurtu ekonomii. Wywodzące się z nich modele oddziaływania polityki ekonomicznej na gospodarkę uwzględniają liczne założenia dotyczące zachowania się rynków i podmiotów decyzyjnych. Jednak wiele z tych założeń nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Próby rozjaśnienia rzeczywistych zachowań podmiotów i badania podstaw podejmowanych przez nie decyzji, wykorzystujące w tym celu różnego rodzaju eksperymenty, podejmowane są w ramach ekonomii eksperymentalnej oraz neuroekonomii. Celem opracowania jest przedstawienie obu rozwijających się dziedzin i stosowanej przez nie metody badawczej oraz odniesienie wniosków wynikających z przeprowadzonych w ich ramach badań do współczesnej polityki ekonomicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: