Object structure
Title:

Rola polityki społecznej w zwalczaniu ubóstwa wśród dzieci

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Social Policy in Reducing Child Poverty

Creator:

Majewska-Bator, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 426-435

Abstrakt:

Celem pracy było przedstawienie roli polityki społecznej w zwalczaniu ubóstwa wśród dzieci jako czynnika wpływającego na zróżnicowanie wysokości ubóstwa w krajach rozwiniętych. W pracy pokazano, że centralnym punktem polityki zwalczania biedy dzieci w krajach rozwiniętych powinny być działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia kobiet, w tym te nastawione na zabezpieczenie odpowiedniego traktowania matek na rynku pracy. Strategiczne czynniki sukcesu stanowią wówczas rozwiązania dotyczące systemu opieki nad dziećmi i jej subsydiowania przez państwo oraz podnoszenia kwalifikacji matek poszukujących zatrudnienia, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: