Object structure
Title:

Ocena potencjalnych skutków rządowego projektu zmian w polskich uregulowaniach outsourcingu bankowego dla zachowania tajemnicy bankowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of Potential Effects of Governmental Proposal of Changes in Polish Regulations Concerning Outsourcing in Banking for Bank Secrecy

Creator:

Huterski, Robert ; Huterska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 212-222

Abstrakt:

Obecnie obowiązujące w Polsce regulacje powierzania przez banki czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcingu) zawierają istotne ograniczenia, mające na celu zarówno zapewnienie stabilności sektora bankowego, jak i ochronę interesów klientów banków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tajemnicy bankowej. Zmiany w tym zakresie idą w kierunku istotnego poszerzenia dopuszczalnego zakresu outsourcingu oraz uproszczenia związanych z nim procedur, zwłaszcza ograniczenia kontrolnych kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. Prezentowane w rządowym projekcie zmian argumenty na rzecz zliberalizowania zasad outsourcingu, a także rządowa ocena skutków proponowanych zmian w regulacjach nie uwzględniają potencjalnego wzrostu zagrożenia naruszeniami tajemnicy bankowej na szkodę klientów wraz z intensyfikacją wykorzystania outsourcingu przez banki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: