Object

Title: Walory środowiska przyrodniczego jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce

Title in english:

Natural Environment Values as a Determinant of Rural Tourism Development in Poland

Creator:

Przezbórska-Skobiej, Lucyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 580-592

Abstrakt:

W ostatnich kilkunastu latach tereny wiejskie Polski stały się ważnym środowiskiem rozwoju turystyki, wyrażającego się szybkim przyrostem bazy noclegowej, głównie obiektów indywidualnego zakwaterowania. W pracy podjęto więc problem uwarunkowań rozwoju turystyki wiejskiej, w tym zwłaszcza znaczenia walorów środowiska przyrodniczego. Przedmiot badań stanowiły wybrane walory przyrodniczo-krajobrazowe w przekroju 314 powiatów ziemskich. W badaniach wykorzystano zmodyfikowaną metodę wzorcową Hellwiga. Przeprowadzono waloryzację i klasyfikację powiatów według ich przydatności do rozwoju turystyki wiejskiej na podstawie walorów środowiska przyrodniczego. Zbadano także korelację pomiędzy wyznaczonym syntetycznym miernikiem rozwoju a liczbą funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych i oferowanych przez nie miejsc noclegowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73895

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information