Object structure
Title:

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej a kwestia parytetu dochodów rolniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Farmer's Income Parity Issue in the Evolution of the Common Agricultural Policy

Creator:

Baer-Nawrocka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 26-36

Abstrakt:

W artykule przedstawiono ewolucję priorytetów i instrumentów WPR pod kątem ich wpływu na parytet dochodów rolniczych. Teoria parytetu dochodów rolniczych jest na stałe wpisana do zadań polityki dochodowej zarówno w krajach europejskich, jak i pozaeuropejskich. Kolejne reformy WPR prowadziły do przekształcania form wspierania dochodów tej grupy społecznej - od rynkowych instrumentów polityki interwencyjnej (ceny, dopłaty eksportowe) do wsparcia bezpośredniego poprzez budżet (dopłaty bezpośrednie). Jak wykazano, mimo zastosowania różnych zestawów instrumentów, dochody rolników w większości państw członkowskich nadal pozostają poniżej średniego poziomu wynagrodzeń zatrudnionych w pozostałych sektorach gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: