Object

Title: Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce

Title in english:

Instruments of Cluster Development Support in Poland

Creator:

Pilarska, Czesława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 544-557

Abstrakt:

Klastry są zjawiskiem napędzanym w głównej mierze przez rynek, jednak doświadczenia wielu krajów pokazują, że zastosowanie odpowiedniej polityki władz publicznych ukierunkowanej na klastry (cluster-based policy) działa jak katalizator, przyspieszający i uwalniający potencjał gospodarczy i naukowy poszczególnych regionów, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności krajów, na których terenie struktury te są zlokalizowane. W artykule poruszono zagadnienia związane z kształtowaniem się polityki klastrowej w Polsce oraz z zastosowaniem w ramach tej polityki określonych instrumentów mających na celu wspieranie rozwoju struktur klastrowych. Szczególną uwagę poświęcono formom wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych UE, gdyż stanowią one główne źródło zewnętrznego finansowania struktur klastrowych w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73892

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce Jan 21, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information