Object structure
Title:

Zmiany poziomu konkurencji w sektorze ubezpieczeń na życie w Polsce w okresie integracji europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of the Competition Level in the Polish Life Insurance Sector in the Period of Integration with the European Financial Markets

Creator:

Kozak, Sylwester

Subject and Keywords:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 349-360

Description:

Włączenie polskiego sektora ubezpieczeń do jednolitego paneuropejskiego systemu finansowego zwiększyło zaangażowanie kapitału zagranicznego i podniosło udział w rynku zakładów z kapitałem zagranicznym, a w konsekwencji obniżyło poziom koncentracji w sektorze. Badania prowadzone w okresie 2003-2009 na próbie 27 zakładów ubezpieczeń na życie pokazały, że obniżyły one poziom kosztów działania, a dodatnia, nieznacznie obniżająca się wartość efektu skali wskazuje na istnienie w nich możliwości do wykorzystania ekonomii skali. Pomiar konkurencji przy użyciu wskaźnika Boone'a wskazuje, że w trakcie integracji konkurencja w sektorze wzrastała, osiągając swe maksimum w 2008 r. Poprawie konkurencji mógł sprzyjać wzrost wspólnej sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych za pośrednictwem placówek bankowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: