Object structure
Title:

Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Value of Crops Pollination in Poland

Creator:

Majewski, Janusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 436-445

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie roli pszczelarstwa w kontekście wartości zapylania roślin przez pszczoły, a także wskazanie sposobów określenia tej wartości. Najważniejszą z punktu widzenia wartości ekonomicznej rolą pszczół jest zapylanie roślin. Wartość produktów uzyskanych w wyniku zapylenia jest wielokrotnie większa od wartości produktów pszczelich. Wartość tę można określić, uwzględniając uzyskane dzięki zapyleniu efekty, wyceniając koszty, które trzeba ponieść, by zastąpić zapylanie inną usługą, bądź też na rynku. Wartość zapyleń roślin uprawnych na świecie wyniosła w 2005 r. ok. 153 mld euro. Oszacowana wartość zapyleń głównych roślin uprawnych w Polsce w 2008 r. wyniosła (w zależności od przyjętego wariantu) od ponad 0,6 do 1,2 mld zł

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: