Object

Title: Analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego - gminach w Polsce

Title in english:

Empirical Analysis of the Effectiveness of Investment Potential in Local Government Units - Municipalities in Poland

Creator:

Gospodarowicz, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166, s. 164-175

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a w szczególności gminami, jest wspieranie rozwoju infrastruktury znajdującej się na ich terenie. Rozwój infrastruktury jest istotnym elementem procesu poprawy konkurencyjności danej JST jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem prezentowanego opracowania jest analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego gmin ujętego syntetycznie w postaci nadwyżki dochodów ogółem budżetu nad wydatkami bieżącymi w stymulowaniu dynamiki wzrostu infrastruktury technicznej. Analizą objęta została cała populacja gmin w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73860

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 166 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information