Object

Title: Teoria nieracjonalnych oczekiwań. Znaczenie bazy na rynkach futures

Title in english:

Theory of irrational expectations. Significance of a basis in futures markets

Creator:

Zaremba, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 526-538

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy problemu implikacji teorii racjonalnych oczekiwań dla rynku finansowych kontraktów futures. W części 2 przedstawiono charakterystykę teorii racjonalnych oczekiwań jako sposobu wyjaśnienia kształtu krzywej forward. Część tę kończy postawienie hipotezy, że poziom bazy na rynku futures może być powiązany z przyszłymi stopami zwrotu z indeksów bazowych. Część 3 artykułu stanowi empiryczną weryfikację wspomnianej hipotezy na podstawie notowań kontraktów na indeksy giełdowe GPW w okresie luty 2000 – lipiec 2010. Badanie potwierdza hipotezę, że poziom bazy zawiera in-formacje o przyszłych zmianach cen spot. W ostatniej części artykułu autor proponuje modyfikację formuły wyceny kontraktów futures, tak aby uwzględniała ona oczekiwania inwestorów na rynku tychże instrumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73254

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information