Object structure
Title:

Alternatywne metody alokacji płynności międzynarodowej. Doświadczenia kryzysu finansowego 2007-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Alternative ways of meeting the demand for international liquidity. Experiences of the financial crisis from 2007-2009

Creator:

Bogołębska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 174-184

Abstrakt:

Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego pozostawiły ślad w strategiach banków centralnych i rządów nie tylko w sferze regulacji finansowych, ale także jeśli chodzi o zabezpieczenie dostępu do płynności międzynarodowej. Działania zmierzające do udostępniania płynności dewizowej w okresie 2007–2009 ocenić należy pozytywnie. Szczególną rolę odegrały linie swapowe. System Rezerwy Federalnej zadziałał jako międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej instancji, zasilając płynnością dolarową banki centralne w różnych obszarach gospodarczych. Selektywność i brak instytucjonalizacji tej techniki powodują jednak, że dla krajów emerging markets konieczne jest zapewnianie sobie także innych form dostępu do płynności, m.in. poprzez akumulację rezerw walutowych oraz tworzenie regionalnych płaszczyzn współpracy walutowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: