Object structure
Title:

Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

State and prospects of capital market development in Poland

Creator:

Dębski, Wiesław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 76-85

Abstrakt:

Rynek finansowy we współczesnej gospodarce odgrywa bardzo istotną rolę. Polega ona przede wszystkim na zagospodarowywaniu oszczędności, czyli zamianie ich w aktywa rzeczowe, co z kolei determinuje rozwój gospodarczy kraju. Od powstania współczesnego rynku finansowego w Polsce mija 20 lat. Jego podstawowym segmentem jest rynek kapitałowy będący przedmiotem niniejszego artykułu. Zasadniczym celem autora jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju tego rynku oraz nakreślenie perspektyw jego rozwoju w najbliższych latach, gdyż po 20 latach od momentu powstania współczesnego rynku kapitałowego w Polsce warto się nad tymi zagadnieniami zastanowić

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: