Object structure
Title:

Eurorynki złotowych papierów dłużnych alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw międzynarodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Euromarkets for PLN-denominated fixed income securities as an alternative for financing of international corporations

Creator:

Płókarz, Rafał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 305-316

Abstrakt:

Opracowanie prezentuje tło i przyczyny dynamicznego rozwoju segmentu eurorynku złotowych papierów dłużnych od połowy lat 90. aż do współczesności. Ponad 200 emitentów bardzo różnorodnych instrumentów pozyskuje denominowany w PLN kapitał w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i z przeznaczeniem na inwestycje bezpośrednie w Polsce. Inwestorami, którzy uwierzyli w siłę polskiej waluty, są podmioty z całego świata: z Polski, krajów zachodnioeuropejskich, a nawet drobni inwestorzy z Dalekiego Wschodu. Mimo zahamowania rozwoju rynku w efekcie kryzysu finansowego, rynek odradza się od połowy 2010 r., osiągając wartość 45 mld zł

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: