Object structure
Title:

Stopień integracji polskiego rynku pieniężnego z rynkiem pieniężnym w obszarze euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The degree of Polish money market integration with the money market in the euro zone

Creator:

Bukowski, Sławomir I.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 41-52

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad stopniem integracji polskiego rynku pieniężnego z rynkiem pieniężnym w obszarze euro. Badaniami objęto okres 1999-2009. Integracja rynków pieniężnych krajów tworzących unię monetarną jest istotnym czynnikiem determinującym skuteczność jednolitej polityki monetarnej. Z punktu widzenia ewentualnego przystąpienia Polski do obszaru euro istotne jest zbadanie stopnia integracji polskiego rynku pieniężnego z rynkiem pieniężnym w tym obszarze. W badaniach posłużono się metodami oceny stopnia integracji opartymi na cenach i stopach zwrotu (odchylenie standardowe, beta- i sigma-konwergencja). Przeprowadzone badania wskazują na rosnący stopień integracji polskiego rynku pieniężnego z rynkiem pieniężnym w obszarze euro

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: