Object structure
Title:

Hossy i bessy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a sytuacja finansowa branży maklerskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Phases of bull market and slump on the Warsaw Stock Exchange and the situation of brokerage branch

Creator:

Banaszczak-Soroka, Urszula

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 26-40

Abstrakt:

Hossy i bessy w zdecydowanej mierze wpływają na kondycję finansową branży maklerskiej. Najniższy wynik finansowy branża maklerska odnotowała w 2002 r. (pęknięcie bańki internetowej), gdy wypracowała średni zysk brutto na poziomie 30 mln zł. Kolejne lata charakteryzowały się coraz lepszymi wynikami finansowymi branży. Rok 2007, w którym hossa osiągnęła swoje apogeum, przyniósł branży blisko 2 mld zł zysku brutto. Nawet fala głębokiego kryzysu rozpoczętego w tym samym 2007 r. i kontynuowana w 2008 r. (WIG stracił 62,7%) nie doprowadziła do wystąpienia strat. Przeciwnie, zysk brutto chyba w najgorszym 2009 r. był dodatni i wysoki, zważywszy na okoliczności, ponad 1 mld zł. Niepokojące jest natomiast to, że wielokrotnie branża ponosiła głęboką stratę na działalności maklerskiej, a dodatni zysk brutto utrzymywała tylko dzięki działalności finansowej (lokowaniu wolnych środków klientów na depozytach w bankach)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: