Object structure
Title:

Sukcesy i porażki rynku NewConnect

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Success and failure of the NewConnect market

Creator:

Mosionek-Schweda, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 124-136

Abstrakt:

NewConnect powstał z myślą o małych, dynamicznie rozwijających się spółkach, jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dla inwestorów natomiast ma być źródłem dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych poprzez możliwość zakupu akcji spółek publicznych, charakteryzujących się większym ryzykiem (w stosunku do emitentów notowanych na rynku głównym), ale jednocześnie z ogromnymi szansami na sukces w przyszłości. W artykule dokonano analizy funkcjonowania NewConnect w okresie od sierpnia 2007 r. do końca 2010 r. Przedstawiono podstawowe dane statystyczne obrazujące 3,5-letnią działalność rynku, notowane w tym systemie spółki, z uwzględnieniem wielkości emisji, osiąganych stóp zwrotu oraz transferów na rynek regulowany, a także strukturę inwestorów lokujących środki na NewConnect

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: