Object structure
Title:

Finansjalizacja międzynarodowych rynków surowców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financialization of the international commodity markets

Creator:

Mitręga-Niestrój, Krystyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 282-292

Abstrakt:

Artykuł podejmuje aktualny problem finansjalizacji międzynarodowych rynków surowców. Na rynkach surowców daje się zauważyć wzrost znaczenia motywów finansowych, niezwiązanych z fundamentami rynku. Rośnie również udział inwestorów finansowych (w tym i traderów indeksowych) w zawieranych transakcjach. Inwestorzy, poszukując nowych źródeł maksymalizacji stóp zwrotu, zaczęli traktować surowce jak każdą inną klasę aktywów (akcje, obligacje). Wszystko to może powodować wzrost cen i ich zmienności, co nastąpiło na początku XXI w. i zakończyło się wraz z rozprzestrzenianiem światowego kryzysu finansowego w 2008 r. Finansjalizacja, skutkując wzrostem cen surowców, może mieć negatywne konsekwencje dla sfery realnej – m.in. powodując pogarszanie sytuacji podmiotów gospodarczych czy wzrost cen żywności na skutek wzrostu cen surowców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: