Object structure
Title:

Ogólny i szczególny mechanizm endogeniczny współczesnego kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

General and special endogenous mechanism of contemporary crisis

Creator:

Mielcarek, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 562-576

Abstrakt:

Ogólny mechanizm endogeniczny kryzysu został opisany za pomocą sekwencji: ograniczenia wiążące – innowacje usuwające ograniczenia – zyski nadzwyczajne dla podmiotu wdrażającego innowacje – naśladowcy upowszechniający innowacje – zmiana warunków gospodarczych pod wpływem upowszechnienia innowacji – nowe ograniczenia – kolejny kryzys. Szczególny mechanizm endogeniczny współczesnego kryzysu zaczyna się ograniczeniami finansowymi i przełamującymi je innowacjami finansowymi. Ich upowszechnienie doprowadza do powstania jako rdzenia światowego systemu finansowego Mega Global-Cash Machine. Funkcjonowanie MGCM doprowadza do takiej zmiany warunków gospodarczych, że dochodzi do jej załamania i struktura ekonomiczna traci globalną własność rozwojową, czyli wchodzi w fazę kryzysu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: