Object structure
Title:

Idea społecznie odpowiedzialnego inwestowania na przykładzie funduszy inwestycyjnych Calvert

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The idea of socially responsible investment on the example of Calvert investment funds

Creator:

Janik, Bogna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 215-223

Abstrakt:

Przedmiotem pogłębionej analizy było badanie efektywności inwestycyjnej społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych. Analizowane fundusze zostały wybrane z rynku amerykańskiego z grupy społecznie odpowiedzialnych funduszy Calvert, badaniu poddano pięć funduszy. W pracy postawiono hipotezę, która zakłada, że ani stopy zwrotu, ani ryzyko generowane przez te fundusze nie odbiegają od średniej rynkowej reprezentowanej przez indeks S&P500. Dodatkowo w pracy przytoczono wyniki badań, które wskazują na różnice w podejściu do społecznie odpowiedzialnych inwestycji na rynku amerykańskim i europejskim. Różnice te dotyczą definiowania tychże inwestycji, przekroju podmiotów w nie zaangażowanych, używanych fachowych sformułowań oraz stosowanych strategii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: