Object structure
Title:

Czy istnieją spółki bardziej i mniej lubiane przez inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Are there companies more and less popular by the investors on the Warsaw Stock Exchange?

Creator:

Szlichciński, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 501-511

Abstrakt:

Inwestorzy mają preferencje co do wyboru przedmiotu inwestycji, wynikające z wcześniej dokonanych analiz i ocen. Prawidłowości postępowania inwestorów na GPW są raczej typowe, gdyż preferują oni spółki o relatywnie wysokiej kapitalizacji i płynności – tak aby zainwestowanie bądź sprzedaż walorów nie pociągały za sobą dodatkowej zmienności cen akcji. Inwestorzy wykazywali większą skłonność do obrotu akcjami spółek o wyższych przeciętnych nominałach cen. Większe zaufanie wzbudzały spółki o wyższej produktywności majątku, a przy tym wykazujące większą skłonność do dzielenia się wypracowanymi efektami z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: