Object structure
Title:

Rozwój i konkurencyjność rynku NewConnect w świetle wybranych wskaźników rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development and competitiveness evaluation of NewConnect alternative market based on chosen market’s indicators

Creator:

Kordela, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 112-123

Abstrakt:

Problematyka podjęta w niniejszym referacie dotyczy alternatywnego systemu obrotu NewConnect (rynku alternatywnego). W artykule przedstawiona zostanie dynamika podstawowych wskaźników rynku pozwalająca na wstępną ocenę jego rozwoju. Ponadto dokonano porównania podstawowych wskaźników NewConnect (kapitalizacji, wartości obrotów, liczby notowanych przedsiębiorstw, liczby debiutów) z tymi samymi wskaźnikami na wybranych rynkach alternatywnych funkcjonujących w Europie w kontekście konkurencyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: