Object

Title: Analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek sektora bankowego przejmowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Title in english:

The evidence on abnormal returns performance in bank acquisitions on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Perepeczo, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 459-468

Abstrakt:

W artykule zostały przedstawione wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych i notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności spółek bankowych. Badana populacja obejmowała spółki, na których akcje zostało ogłoszone wezwanie do sprzedaży w latach 1998-2004, w tym 17 banków. Badania miały charakter krótkookresowy, tj. 60 dni przed ogłoszeniem wezwania i po. Uzyskane rezultaty dla całej populacji są zbieżne z wynikami dotyczącymi przejęć na rynkach rozwiniętych. Wskazują na pozytywne wartości dodatkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy w badanym okresie zdarzenia. Wyniki dodatkowych stóp zwrotu dla sektora bankowe są nieznacznie niższe w porównaniu z całą populacją, ale nadal wyższe niż wartości miernika CAR dla przejmowanych banków w USA i w Europie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73248

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information