Object

Title: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych i jej determinanty

Title in english:

Financial situation of households and its determinants

Creator:

Mazurek-Krasodomska, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 550-561

Abstrakt:

W literaturze ekonomicznej wskazuje się na wiele czynników determinujących sytuację finansową gospodarstw domowych. Zależy ona od ich dochodów, wielkości i struktury ich wydatków, oszczędności danego okresu, aktywów finansowych, zadłużenia i aktywów rzeczowych. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu wybranych determinant kondycji finansowej tych podmiotów. Analizie poddano sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce w latach 1999-2009

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73256

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information